MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
Naukowa
Wydawnicza
Publikacje
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Naukowa

W ramach badań zrealizowano dotąd na potrzeby różnych organizacji m.in. następujące prace:

 • Wykorzystanie zasobów surowcowych gminy
 • Ekofizjografia gminy
 • Promieniowanie elektromagnetyczne w podmiotach gospodarczych
 • Mobbing na pograniczu polsko-niemieckim
 • Infrastruktura społeczna i jej potrzeby w gminach
 • Strategia rozwoju infrastruktury społecznej
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji
 • Stan warstwy wierzchniej materiałów poddanych obróbce
 • Nowoczesne metody przecinania materiałów
 • Studia uwarunkowań i przestrzennego zagospodarowania
 • Rewitalizacja obiektów budowlanych
 • Wykorzystanie i rekultywacja wysypisk
 • Badanie opinii społecznej dla gmin i powiatów
 • Stan przyrody na obszarze gmin
 • Użytki ekologiczne
 • Geologia surowcowa w gminie
 • Zasoby energetyczne gmin
 • Zdrowotność społeczności a stan zagrożenia ekologicznego
 • Energia niekonwencjonalna jako źródło rozwoju gminy
 • Nowoczesne kierunki rozwoju wodociągów w gminie
 • Trendy rozwoju kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie
 • Rozpiętość struktury organizacji i jej znaczenie dla skuteczności funkcjonowania
 • Ocena personelu w organizacji
 • Ocena ryzyka personelu w organizacji
 • Wpływ zarządzanie jakością na rozwój podmiotu gospodarczego
 • Wiedza jako istotny czynnik w funkcjonowaniu organizacji
 • Kreatywność personelu i mechanizmy jej pobudzania
 • Mobbing wobec pracowników urzędów gminy
 • Społeczne uwarunkowania funkcjonowania organów gminy
 • Instrumenty polityczne organów gminy wobec jej mieszkańców
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania zasobów w gminie
 • Makiawelizm w zarządzaniu organizacjami
 • Polityczne przejawy makiawelizmu w życiu publicznym
 • Infrastruktura techniczna i jej znaczenie dla rozwoju gminy
 • Infrastruktura gospodarcza w gminie
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego w gminie
 • Ochrona zdrowia mieszkańców gminy
 • Nowoczesny system logistyczny w zarządzaniu gminą
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne