MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
KONFERENCJE - CONFERENCE

Szanowni Państwo, rozpoczęto przygotowania do:

 • V Międzynarodowej Konferencji Naukowej  pt. INŻYNIERIA TECHNOLOGII WYTWARZANIA,
 • IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,
 • XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. EKOLOGIA POGRANICZA,
 • IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. WARSTWA WIERZCHNIA,
 • Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. EWALUACJA NAPRĘŻEŃ W MATERIAŁACH

Ladies and Gentlemen, were begun preparations to:

 • 5th International Scientific Conference u.t. ENGINEERING TECHNOLOGY MANUFACTURY,
 • IX International Scientific Conference u.t. PUBLIC  SAFETY,
 • XIV International Scientific Conference u.t. ECOLOGY BORDERLAND,
 • IX International Scientific Conference u.t. SURFACE  LAYER,
 • International Scientific Conference u.t. EVALUATION OF STRESS IN MATERIALS

Уважаемые Господь, начали подготовки в:

 • 5 Миеждународная научная конференция п.н. ИНЖЕНЕРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА,
 • 9 Международная научная конференция п.н. ОБЩЕСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ,
 • 14 Международная научная конференцйия п.н. ЭКОЛОГИЯ  ГРАНИЦЫ,
 • 9 Международная научная конференция п.н. ПОВЕРХНОСТЪЙ СЛОЙ,
 • Международная научная конференция п.н. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ

 

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne