MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
Komisja Ergonomii PAN
Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań
Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Poznań
Komisja Inżynierii Powierzchni PAN
Współpraca z WSTE w Szczecinie
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
Lubuski Sejmik Gospodarczy
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
AKTUALNOŚCI

 Zapraszamy do udziału w organizowanych międzynarodowych konferencjach naukowych (przedstawionych w dziale konferencje) oraz do udziału w studiach podyplomowych i seminariach doktoranckich.
Pamiętać należy, że rozwój naukowy dotyczy nie tylko indywidualnych osób ale także większych zbiorowości w tym podmiotów i organizacji.
Biorąc pod uwagę te przesłanki zapraszamy osoby pragnące podnieść poziom swojej wiedzy oraz pomioty gospodarcze i organizacje mające aspiracje do szybkiego i innowacyjnego rozwoju.


Приглашаем вас принять участие в организованных международных научных конференциях (представлены в разделе конференции) и принять участие в аспирантуре и докторантурах.
Следует помнить, что научное развитие касается не только отдельных лиц, но и более крупных общин, включая организации и организации.
Учитывая эти предпосылки, мы приглашаем людей, которые хотят повысить уровень своих знаний и экономических субъектов и организаций с устремлениями к быстрому и инновационному развитию.


We invite you to participate in organized international scientific conferences (presented in the conference section) and to participate in post-graduate studies and doctoral seminars.
It should be remembered that scientific development concerns not only individuals but also larger communities including entities and organizations.
Considering these premises, we invite people who want to raise the level of their knowledge and economic entities and organizations with aspirations for fast and innovative development.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne