MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
Wydarzenia
Produkty
Studium wykonalności
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Strategie zrównoważonego rozwoju
Badania socjometryczne
Strategie bezpieczeństwa publicznego
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Strategie bezpieczeństwa publicznego

Oferujemy dla administracji publicznej tj. rządowej i samorządowej, a także podmiotów gospodarczych opracowanie  STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. Strategie będą stanowiły politykę i działania decydentów na okres 15 lat wynikające z obowiązujących aktów normatywnych.

Opracowane STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO będa stanowiły podstawę do opracowania planów taktycznych (5 lat) i planów operacyjnych (1 rok i mniej). Umożliwią także ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej i polskich funduszy pomocowych.

Dla zainteresowanych jesteśmy gotowi przeprowadzić seminaria podczas których dokładnie poinformujemy o zasadach i procedurach tworzenia STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (SBP).

Zainteresowanych prosimy o kontakt także na adres poczty elektronicznej: biuro@iben.pl  Udzielimy szczegółowych i wyczerpujących informacji wszystkim zainteresowanym. Można też w tej sprawie przesyłać zapytania listowne.

 

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne