MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
Wydarzenia
Produkty
Studium wykonalności
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Strategie zrównoważonego rozwoju
Badania socjometryczne
Strategie bezpieczeństwa publicznego
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Studium wykonalności

  • Studium wykonalności
  • Biznesplany
  • Analizy ekonomiczne
  • Oceny efektywności przedsięwzięć
  • Przepływy finansowe
  • Strategie gospodarcze
  • Mapy rozwoju gospodarczego 
  • inne opracowania ekonomiczne i finansowe

Studia, opracowania, oceny i analizy wykonywane są na potrzeby podmiotów gospodarczych, dla gmin, dla związków gmin, dla powiatów, dla związków powiatów na potrzeby funduszy unijnych i funduszy pomocowych przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać za pomocą poczty elektronicznej biuro@iben.pl  lub listownie.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne