MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
Wydarzenia
Produkty
Studium wykonalności
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Strategie zrównoważonego rozwoju
Badania socjometryczne
Strategie bezpieczeństwa publicznego
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Produkty

Proponujemy dla samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i organizacji następujące produkty:

 1. Monitoring realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
 2. Monitoring Planów Rozwoju Lokalnego dla gmin
 3. Monitoring Wieloletnich Planów Inwestycyjnych dla gmin
 4. Strategie zrównoważonego rozwoju gmin
 5. Strategie zrównoważonego rozwoju powiatów
 6. Strategie rozwoju gospodarczego podmiotów
 7. Studia i strategie rozwoju infrastruktury społecznej
 8. Ekofizjografię dla gmin, związków gmin i powiatów 
 9. Strategie gospodarki wodno-ściekowej dla gmin i związków gmin
 10. Strategie zalesiania dla gmin i powiatów
 11. Strategie wykorzystania energii w gminach
 12. Strategie wykorzystania zasobów surowcowych w gminach
 13. Strategie rozwoju infrastruktury technicznej w gminach i związkach gmin
 14. Strategie rozwoju infrastruktury turystycznej w gminach i związkach gmin
 15. Studia wykonalności dla projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską
 16. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko niezbędnych do projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską
 17. Wycenę maszyn i urządzeń
 18. Raporty, ekspertyzy i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, geologii, geotechniki, budowy maszyn, ekonomiki, nauk społecznych
 19. Badania opinii społecznej na potrzeby samorządu terytorialnego i innych organizacji
 20. Strategie aktywizacji obszarów wiejskich
 21. Prognozy i strategie rozwoju oświaty i edukacji w gminie
 22. Audyty akustyczne dla budynków mieszkalnych
 23. Mapy akustyczne dla gmin, powiatów i województw
 24. Mapy indukcji megnetycznej dla gmin, powiatów i województw 

W zakresie doskonalenia i dokształcania personelu oferujemy:
 1. Studium dla służb pracowniczych - obejmujące m.in. następujące zagadnienia: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, ochrona wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, chorobowe i wypadkowe.
 2. Studium dla służb bhp.
 3. Podejmowanie decyzji kierowniczych - studium dla kadry kierowniczej
 4. Fundusze Pomocowe Unii Europejskiej - studium przygotowania projektów dla przedstawicieli administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych
 5. Wnioski z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - studium dla osób bezpośrednio przygotowujących wnioski, doradców funduszy pomocowych itp.
 6. Terror psychiczny i fizyczny w zarządzaniu personelem - studium dla pracowników kadr, przedstawicieli związków zawodowych i kadry kierowniczej samorządu, podmiotów gospodarczych i organizacji
 7. Kursy bhp podstawowe i okresowe - dla pracowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, osób kierujących pracownikami, pracodawców, pracowników służb bhp.
 8. Kursy dla społecznych inspektorów pracy
 9. Kursy dla Zespołów i Komisji Powypadkowych
 10. Studia Podyplomowe 

- obejmujące m.in. następujące zagadnienia: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, ochrona wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, chorobowe i wypadkowe.- studium dla kadry kierowniczejstudium przygotowania projektów dla przedstawicieli administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych studium dla osób bezpośrednio przygotowujących wnioski, doradców funduszy pomocowych itp.- studium dla pracowników kadr, przedstawicieli związków zawodowych i kadry kierowniczej samorządu, podmiotów gospodarczych i organizacji Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzone pisemnie przez osoby upoważnione. Informacji o szkoleniach można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@iben.pl lub telefonicznie.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne