MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
Wydarzenia
Produkty
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Wydarzenia

Opracowano i przekazano m.in.:

 1. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla powiatu gorzowskiego
 2. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu gorzowskiego
 3. Gminny Program Ochrony Środowiska dla gminy Kostrzyn nad Odrą
 4. Gminny Program Ochrony Środowiska dla gminy Boleszkowice
 5. Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Boleszkowice
 6. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach
 7. Studium wykonalności dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach
 8. Plan rozwoju lokalnego dla gminy Bobrowice
 9. Badanie stanu technicznego budynków mieszkalnych
 10. Badania stanu technicznego obiektów przemysłowych
 11. Badania infrastruktury technicznej
 12. Ocena i analiza poprawności wykonania obiektów budowlanych
 13. Badanie zgodności wykonania obiektów budowlanych z dokumentacją projektową
 14. Analiza i ocena projektów budowlanych
 15. Analiza i ocena stanu instalacji elektrycznych
Organizowano szereg Międzynarodowych Konferencji Naukowych z zakresu budownictwa, geotechniki i geologii oraz bezpieczeństwa, maszyn i urządzeń technicznych, ochrony środowiska w tym oczyszczalni ścieków. Wydano ponad 180 publikacji naukowych w tym monografii, książek, raportów i analiz.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne