MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
Naukowa
Wydawnicza
Publikacje
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Wydawnicza

Wydawane są nieperiodyki i periodyki. Wśród nieperiodyków wydawane są monografie, skrypty i inne publikacje. Wymienić można m.in.:

 • Analizę wartości
 • Koła zębate
 • Technologie przecinania materiałów
 • Rozwój gospodarczy gmin
 • Niewolnictwo ekonomiczne
 • Mobbing w samorządzie terytorialnym
 • Fundusze pomocowe Unii Europejskiej
 • Świadomość ekologiczna społeczności lokalnej
 • Osadnictwo na pograniczu polsko-niemieckim
 • Inne publikacje książkowe wydawane na zamówienie podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych
 • Rewaluacja Bezpieczeństwa Publicznego (2011 r.)
Do periodyków zaliczyć należy m.in.
 • Studia i Materiały wydawane w serii: Monografie
 • Studia i Materiały wydawane w serii: Referaty
Tytuły te wydawane są dwa razy w roku. Zawierają publikacje własne Instytutu i nadesłane przez autorów z innych jednostek naukowych (uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych). Periodyk ten ma Komitet Naukowy, a wszystkie artykuły są recenzowane i mają redaktorów naukowych.

Periodyk ten jest do nabycia w Instytucie za uprzednim zamówieniem bądź w prenumeracie. 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Monografii dotycząca kształtowania warstwy wierzchniej metali
Wydana w roku 2012. Koszt - 54 zł.

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Monografii zawierająca szereg rozdziałów dotyczyczących wpływu własnej woli na zarządzanie
Koszt monografii - 45 zł.

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Monografia zawiera problematykę zarządzania kapitałem społecznym organizacji
Koszt - 78 zł.

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Publikacja obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym realizowaniem procesu technologicznego i zachowania bezpieczeństwa w środowisku pracy
Koszt - 56 zł.

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Monografii obejmuje problematykę bezpieczeństwa w otoczeniu człowieka
Koszt - 49 zł.

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Ta monografia prezentuje kwestie bezpieczeństwa środowiskowego
Koszt - 57 zł.

 
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne