MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
Ochrona środowiska
Budownictwo, geologia i geotechnika
Energetyka
Budowa maszyn
Ekonomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie kadr
Problemy społeczne
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Kształcenie kadr

Kształcenie i doskonalenie personelu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: szkolenia podstawowe, okresowe dla pracowników, osób kierujących pracownikami, personelu inżynieryjno-technicznego, pracodawców i służb bhp. Szkolenia dla Zespołów Powypadkowych. Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Doskonalenie pracowników prowadzących kadry w organizacjach. Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej organizacji. Doskonalenie w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych europejskich i krajowych.

  • Studia Podyplomowe – doskonalenie kadr z wyższym wykształceniem.
  • Kongresy naukowe konferencje, sympozja i seminaria - w tym także realizowane na potrzeby przedsiębiorstw i administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
Zakres, tematyka i organizacja szkolenia i doskonalenia na potrzeby organizacji według wzajemnych uzgodnień i ustaleń.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne