MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
Ochrona środowiska
Budownictwo, geologia i geotechnika
Energetyka
Budowa maszyn
Ekonomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie kadr
Problemy społeczne
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Badania stanowisk pracy z punktu widzenia ergonomii, badanie hałasu, oświetlenia, promieniowania elektromagnetycznego. Badanie i ocena ryzyka na stanowiskach pracy. Programy i projekty poprawy warunków pracy. Instrukcje stanowiskowe. Badanie wypadków przy pracy i udział w dochodzeniach powypadkowych w ramach prac Komisji Powypadkowych. Przeglądy stanowisk pracy. Wyciszanie pracy maszyn, urządzeń i hal produkcyjnych. Strategie i programy ochrony pracowników organizacji. Badania terroru psychicznego (mobbing) i fizycznego w organizacjach. Diagnoza i ocena stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne