MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
Ochrona środowiska
Budownictwo, geologia i geotechnika
Energetyka
Budowa maszyn
Ekonomia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie kadr
Problemy społeczne
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Budowa maszyn

Ważnymi kierunkami prac są m.in. programy wykorzystania maszyn i urządzeń, wycena maszyn i urządzeń, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, programy i projekty nowoczesnych rozwiązań maszyn i urządzeń, ocena efektywności procesów technologicznych, przygotowanie nowoczesnych metod zarządzania procesami technologicznymi, projekty procesów technologicznych, instrukcje technologiczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczne maszyn (DTM), programy gospodarki remontowej i konserwacyjnej maszyn i urządzeń, analizy funkcjonowania gospodarki remontowej, prognozy i programy energetyczne, instrukcje obsługi urządzeń energetycznych, prognozy i programy funkcjonowania i rozwoju transportu wewnątrzzakładowego, programy i projekty nowoczesnych rozwiązań logistycznych, programy i projekty przygotowania produkcji, programy i projekty gospodarki narzędziowej, programy i projekty dostosowania stanowisk pracy dla potrzeb obsługi, badania stanu warstwy wierzchniej, badania procesów przecinania materiałów, ocena innowacji.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne