MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
Historia
Prace naukowo-badawcze
Prace projektowe
Ekspertyzy
Rzeczoznawstwo
Doradztwo
Dyrekcja
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Doradztwo

W zakresie doradztwa Instytut przyjmuje do realizacji zagadnienia obejmujące ochronę środowiska, budownictwa, geologii, geotechniki, techniki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, maszyn i urządzeń technicznych, ekonomii z uwzględnieniem funduszy pomocowych a w szczególności wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, społecznych z uwzględnieniem likwidacji bezrobocia, rozwoju społecznego, patologii.

Ten rodzaj działalności realizowany jest wyłącznie na zlecenia podmiotów gospodarczych i organizacji po szczegółowych uzgodnieniach.

Wykonujemy opracowania dotyczące UTRATY  WARTOŚCI AKTYWÓW o których mowa w ustawie o rachunkowości (Dz.U.2009.152.1223).

Ponadto dokonujemy WYCENY RUCHOMOŚCI (w tym maszyn i urządzeń).   

Opracowujemy DOKUMENTACJE TECHNICZNO RUCHOWE dla maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych.

Wspomagamy organizacje i podmioty gospodarcze w zakresie BEZPIECZEŃSTWA w tym także BHP.

Opracowujemy STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU dla gmin, powiatów i województw.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne