MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
Historia
Prace naukowo-badawcze
Prace projektowe
Ekspertyzy
Rzeczoznawstwo
Doradztwo
Dyrekcja
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawcy Instytutu prowadzą m.in. wyceny maszyn i urządzeń, oceniają ich stan techniczny, służą pomocą w zakresie przygotowywania dokumentacji powypadkowej bądź przygotowania ocen zaistnienia wypadku przy pracy. Zakres rzeczoznawstwa obejmuje m.in. ochronę środowiska, budownictwo, geologię i geotechnikę, technikę (np. jakość wykonanych prac), ekonomię (np. w zakresie kosztów, systemów wynagradzania personelu itp.) i problemy społeczne (np. mobbing, terror fizyczny itp.)

Ten zakres działalności realizowany jest przez Instytut wyłącznie na potrzeby organizacji zlecających tego typu opracowania oraz według szczegółowych uzgodnień.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne