MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Noclegi; Ночлеги ; Lodgings
Kontakt; Контакт; Socket
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Kontakt; Контакт; Socket

W celu uzyskania dalszych informacji należy wypełnić kartę zgłoszenia udziału w konferencji i przesłać ją do 30 listopada  2016 r. na adres:  Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, ul. Górczyńska 21, 66-400 Gorzów Wlkp. lub pocztą elektroniczną na adres: iben@iben.pl  lub biuro@iben.pl .  Informacji można też zasięgnąć pod numerem telefonu/faxu +48957226564+48957228913

It was one should fill in conference the card of notification of part in aim of obtainment of more far information and send her till November 30, 2016 y. on address:  Institute for Scientific Research and Expertises, Górczyńska Street 21, 66-400 Gorzów the Wlkp., Poland or e-mail on address: iben@iben.pl  or biuro@iben.pl . It was can information also get under number of telephone / fax + 48957226564   + 48957228913

Для получения далёкий информаций полагаться выпэлниць карточку заявления участия в конференции и послать её до 30 ноябрья 2016 г. на адрес: Институт Научных Исследований и Экспертиз, уль. Górczyńska 21, 66-400 Гожув Влькп. Польша  или электронной почтой на адрес: iben@iben.pl  или biuro@iben.pl .  Информации можно тоже обратиться под номером телефона/факса + 48957226564,  + 48957228913

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne