MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
Komisja Ergonomii PAN
Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań
Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Poznań
Komisja Inżynierii Powierzchni PAN
Współpraca z WSTE w Szczecinie
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
Lubuski Sejmik Gospodarczy
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu

Informujemy, że w kwietniu 2011 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Instytutem a Wyższą Szkołą Zawodową "Kadry dla Europy" w Poznaniu. W ramach tej umowy realizowane będą badania i studia podyplomowe z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów w tym inżynierii produkcji, zarządzania eksploatacją maszyn i urządzen oraz nauk humanistycznych w tym stresu, mobbingu, psychologii zarządzania, motywacji itp. Mamy nadzieję, że w ten sposób wzbogacimy rynek edukacyjny i badawczy dając szansę na wzrost rozwoju różnym podmiotom gospodarczym a także samorządom i ich pracownikom.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne