MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Kontakt; Контакт; Socket
Noclegi - Хочлеги - Lodgings
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee

Przewodniczący,  Председатель, Chairman: Tadeusz ZABOROWSKI (Polska)

Wiceprzewodniczący, Заместитель председателя, Vice-Chairman: Fang HAI-PING – Chiny, Jozef  JURKO – Słowacja, Ivan MAŚEK - Czechy, Werner RICHTER - Niemcy, Leonid  SHVARTSBURG – Rosja, Robert WOŹNIAK – Polska,

Sekretarz naukowy,  Научный секретарь, Scientific SecretaryWawrzyniec WAWRZYNIAK (Polska)

Sekretarz Organizacyjny, Организационный секретарь, Organizational secretary: Robert ZABOROWSKI (Polska)

Członkowie,  Члены,  Members: Igor AREFYEV – Rosja, Joseph D. BAGYARAJ – Indie, Piotr BERNAT - Polska, V.BUŁGAKOV – Ukraina, David CAHEN – Izrael,  Alberto C. DIAS – Portugalia, Luis V. DIAZ MARTIN – Hiszpania, Wladimir I.DOBRENIKOW – Rosja, Maciej DZIKUĆ - Polska, Mauro FELLI – Włochy, Kohzaburo FUJIKAWA-YAMAMOTO – Japonia, Fernando GALEMBECK – Brazylia, Wladimir I.GUTKIN – Rosja, Samir R. HAJARNIS – Szwecja, Wiesław HŁADKIEWICZ – Polska, Tadeusz HOROSZKIEWICZ – Polska, Joao V. ISSLER – Brazylia, Michael D. JACOBSON – Wielka Brytania, Stanisław JANIK – Polska, Jonathan KARN – Anglia, Heralampos KATSIKAS – Grecja, Zbigniew KULAS - Polska, Piotr KURYŁO - Polska, Ivan KURIC - Słowacja, Gerardo LAMAS MÜLLER – Peru, Jos M. LAMERS – Holandia, Zdenek LAŚTUVKA – Czechy, Viktoria LEVCHUK - Ukraina, Chaudhory A. MAJID – Pakistan, Anita Sui Woh MAK – Australia, Jaromir MYSŁOWSKI - Polska, Janusz MYSŁOWSKI - Polska, Bich Loc NGUYEN THI   Wietnam, Artur PIWOWAR - Polska, Sergej RJABOV - Rosja, Tatiana RONGIŃSKA - Polska, Zdenek SHAFARIK - Czechy, Stefan TRZCIELIŃSKI - Polska, Stefan VACLAV - Słowacja, Reiner VEITIA - Francja, Jozef ZAJAC - Słowacja, Zbigniew ZALESIŃSKI - Polska, Maria ŻUK – Białoruś

 

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne